Administrasjonsrådet var et forretningsministerium som administrerte de tyskokkuperte delene av Norge i tiden 15.4.- 25.9.1940. Rådet ble til i dagene 12.-15.4. som et alternativ til Quislings kuppregjering.

Rådet bestod av fylkesmann I.E. Christensen, formann, Jens Backe-Wiig, Andreas Diesen, Ole F. Harbek, Gunnar Jahn Rasmus Mork og Didrik Arup Seip. Rådet ble etter hvert et organ for statens samlede virksomhet, forsvars- og utenrikssaker unntatt. Med disse begrensningene fikk administrasjonsrådsmedlemmene omtrent samme myndighet som en statsråd. Som kollegium behandlet Administrasjonsrådet saker innenfor Stortingets forretningskrets. Rådet hadde møter et par ganger i uken og førte en kortfattet protokoll. Lovbeslutninger ble vanligvis utgitt som ”Bestemmelser”. Medlemmene samarbeidet nært med departementsembetsmennene og de fleste saker dreiet seg og handels- og krisetiltak. Tyskerne ønsket å gjøre administrasjonsrådet til en motregjering for på den måten å legitimere okkupasjonsstyret, men mislyktes. Administrasjonsrådet ble 26. september avløst av et midlertidig råd, det kommissariske råd. Det hadde da pågått forhandlinger som blant annet hadde resultert i et krav fra Stortingets presidentskap om at Kongen måtte abdisere. Kong Haakon avslo dette bestemt i radiotale fra London 8. juli 1940.

Møteprotokoll 15/4 - 25/9 1940 (åpner i nytt vindu)

Vedtaksprotokoll 16/4 - 25/9 1940 (åpner i nytt vindu)

Administrasjonsrådet 1940

Administrasjonsrådet 1940. PA-1209/Ui/197/66

Ingolf Elster Christensen (1872-1943), formann i rådet

Ingolf Elster Christensen (1872-1943), formann i rådet, ansv. for utenriks- og forsvarssaker.PA-1209/Ui/197/65 utsnitt

Rasmus Mork, landbrukssaker

Rasmus Mork, landbrukssaker. Kilde: "Norske meierikandidater 1901-1950". Oslo 1952

Jens Bache-Wiig (1889-1965), handels- og forsyningssaker

Jens Bache-Wiig (1889-1965), handels- og forsyningssaker. PA-1209/Ui/197/66. Utsnitt


Ole Fingalf Harbek (1887-1974), justis og politisaker

Ole Fingalf Harbek (1887-1974), justis og politisaker. Nasjonalbibliotekets billedsamling 03850.

Gunnar Jahn (1883-1971), finans- og tollsaker

Gunnar Jahn (1883-1971), finans- og tollsaker. Kilde: Norges Bank

Didrik Arup Seip (1884-1963), kirke- og undervisningssaker

Didrik Arup Seip (1884-1963), kirke- og undervisningssaker. S-2259/Ub/4Seip002

Andreas Diesen (1881-1958), sosiale saker

Andreas Diesen (1881-1958), sosiale saker. Oslo Museum. 


.