Det er anslått at bortimot 40.000 nordmenn ble arrestert av tyskerne eller NS under okkupasjonen. Norske politiske fanger havnet i leire eller fengsler i ulike deler av landet under varierende forhold. Fengslene var drevet av tyske eller norske instanser. Vi viser her utvalgt kildemateriale fra fangeleirene Bredtveit og Grini.

Bredtveit fangeleir

Bredtveit ble tatt i bruk som interneringssted for politiske fanger høsten 1941. Det var administrert av det norske Statspolitiet og hadde norsk betjening.


Fangeregisteret fra Bredtveit består av ett kartotekkort per fange, totalt drøyt 3.500. På kortene fremgår personalia og familieopplysninger, arrestasjonsgrunn, innsettelses- og overførings- eller løslatelsesdato, spesielle forhold under interneringen og celleplassering. Enkelte kort er ikke digitalisert av hensyn til personvernet. Kortene ligger i alfabetisk rekkefølge.

Til Bredtveit fangeregister, etternavn A-F

Til Bredtveit fangeregister, etternavn G-K

Til Bredtveit fangeregister, etternavn L-R

Til Bredtveit fangeregister, etternavn S-ÅI mottaksprotokollene fra Bredtveit vil du finne fangene kronologisk registrert etter innsettelsesdato. Her er ulike opplysninger registrert: innsettelsestidspunkt, fødselsdato og fødested, bosted, yrke, vekt og høyde, utseendemessige kjennetegn samt verdisaker og klesdrakt som fangene hadde på seg ved innsettelsen. I den første protokollen finnes de jødene som ble internert på Bredtveit etter jødeaksjonene høsten 1942 (fra side 132).Til Bredtveit mottaksprotokoll, 23.09.1941 - 25.04.1944

Til Bredtveit mottaksprotokoll, 25.04.1944 - 07.05.1945Grini fangeleir

Grini fangeleir var den største leiren i Norge. Her var til sammen 19.247 fanger registrert. På det meste satt 5.400 fanger her. De fleste var av norsk opprinnelse, men også andre nasjonaliteter var representert.Magne Molvig satt på Grini fra høsten 1941. I løpet av oppholdet samlet han nedtegnelser fra sine medfanger i en minnebok. Dikt, epistler, sanger, tegninger og hjertesukk fra Molvigs fangekamerater gir oss et lite innblikk i hvilke tanker og drømmer som preget livet til fangene på Grini. Samtidig får vi inntrykk av et miljø som på tross av sult og utrygghet var kjennetegnet av samhold, humor og god tone. Blant de som har skrevet i minneboken finner vi blant annet Arnulf Øverland, Johan Borgen, Francis Bull og Didrik Arup Seip.

Til minneboken fra Grini
Mens Magne Molvig satt på Grini førte han i hemmelighet dagboknotater på toalettpapir. Notatene ble gjemt og senere skrevet over i en minnebok han hadde tatt vare på. Dagboknotatene forteller om dagliglivet i fangeleiren.

Til dagboken fra Grini.