Allerede i april 1940 var det mangel på viktige forbruksvarer i Norge. Nesten alle varer ble rasjonert de neste fem årene. Forbrukerne ble tildelt rasjoneringskort, men de tilmålte kvotene var langt fra tilstrekkelige. Det gikk en stadig strøm av brev til myndighetene fra enkeltpersoner, institusjoner og bedrifter med søknader om økte tildelinger av alle typer nærings- og nytelsesmidler.

Forsyningsdepartementet som hadde det overordnede ansvaret for rasjoneringen, har etterlatt en rikholdig dokumentasjon på dagliglivets utfordringer. I arkivet etter Reichskommissariat finnes tilsvarende om tyskernes forbruk. Størsteparten av innholdet i disse arkivene er nå fritt tilgjengelig for bruk, og nedenfor kan du gå inn og se på digitaliserte eksempler.
Kålrot i karamellsaus og andre oppskrifter

Poteten erstattet det meste. Den er rik på B- og C-vitaminer og gir forholdsvis mange kalorier i forhold til andre grønnsaker. Potetproduksjonen økte sterkt, og når poteten ikke strakk til brukte man kålrot. Begge deler ble kokt, stekt, most, oppspedd og spist både kaldt og varmt. Det manglet ikke på oppfinnsomhet på hvordan man kunne sette sammen næringsrike måltider. Her kan du se på rasjoner, oppskrifter og menyforslag beregnet for Arbeidstjenesten og andre. Til oppskrifteneRevekjøtt eller hummer?

De sovjetiske krigsfangene ble kummerlig behandlet. De første 9 sidene viser at Wehrmacht diskuterte hvorvidt revekjøtt kunne brukes som føde for disse fangene. Terboven hadde færre begrensninger i sitt forbruk. Side 10-27 viser bestillinger på hummer, fylt konfekt og ”Hermetikk til Reichskommissar i anledning av elgjakten”. Et av hans opphold på Gausdals Høifjellshotell dokumenteres også. Til dokumentene
Tobakk til helbred og trøst

Det fantes omtrent to millioner registrerte røykere i Norge i 1940-årene, og mange av dem ble røykere nettopp under krigen. Importen av tobakk ble raskt redusert. I 1942 ble varen rasjonert og noen måneder i 1944 stoppet utdelingen helt opp. Fortvilelsen blant de mange avhengige var stor og rasjoneringsmyndighetene mottok en rekke henvendelser med innstendig bønn om tildeling av tobakksrasjoner. Les de fortvilte henvendelsene fra helsepersonell, gamlehjemsbestyrere og andre om det gledesløse livet uten tobakk! Til dokumenter om livet uten tobakk


Vin og brennevin til den tyske krigsmakt

Hva kostet en flaske Løiten Linie Aquavit under krigen? Se prislister fra september 1940. Selv om det var rasjonering, bestilte tyske myndigheter 50.000 liter vin og brennevin i en vending fra Vinmonopolet i Bergen. Prislistene, som er vedlagt bestillingen, er påført antall flasker de ønsket av hvert merke. Til prislister og bestilling.