Furre, Berge (Grepstad, Ottar, red.). Kvar vart det av religionsfridomen i 1814? i Sant og visst. Artiklar, foredrag.


Utfyllande lesing:

  • Seierstad, Andreas. Kyrkjelegt Reformarbeid i Norig i Nittande Hundreaaret. Kvækarane og det religiøse fridomsspursmaal, ss. 219–254, Dissentarlova kjem, ss. 316–335, Bergen 1923.
  • Koefoed, Holger. Lars Hertervig: Stillhet og Lys. Hertervigs kunst og kvekernes lysmystiske tradisjon. Oslo 2008.


.