Månedens dokument for januar 2010 er ein petisjon frå januar 1845. Den er skrevet av engelske kvekarar til støtte for trusfellar i Noreg:

"We cannot believe that, in this enlightened age, and in a Country enjoying a constitutional Government and professing the reformed faith, these abuses (worthy of the dark ages of Romish superstition) will, when fairly brought into view, be suffered to continue.-"

 

Brev til Stortinget 1845 om støtte til norske kvekere

Arkivtilvisning: RA, Kyrkje -og undervisningsdepartementet, Kontoret for kyrkje og geistlighet, Dissenterlova Dc-0297
.