Da Christian Frederik besøkte Fredrikshald ble det skrevet en sang til ham.

I sangen oppfordres Christian Frederik til å bli som sin navnebror, den populære stattholderen og generalen Christian August. Det er mulig forfatteren er Johan Gunder Adler som var lektor ved skolen ”Christian Augusts Minde”. I 1814 utformet Adler et grunnlovsutkast sammen med Christian Magnus Falsen. Manuskriptet til sangen ligger i Christian Frederiks arkiv.

Sang til Christian Frederik på Fredrikshald 1. juni 1813

Fra Christian Frederiks arkiv, RA/EA-5938/F/Fa/L0205/0002

Sang i Anledning af Hs. Høihed

Prinds Christian Frederiks Nærværelse

i Friderichshald d. 1st. Junii 1813

Mel: For Norge, Kiempers Fødeland:De Skjalde, som om Hedenold

saa mangen Sang os qvæde,

fortælte, at naar Fyrsten bold

blant sine Mænd tog Sæde,

da greb hver Helt, af Troskab varm,

om Hornet med sin stærke Arm,

og raabte høit med mandig bryst

”Hil Dig blant Dine Kiæmper!”Fra Odins Bænk de helte froe

paa deres Afkom skue;

de nyde dobbelt Valfarts Roe,

naar Fienden svart mon grue;

da tolvte Carl Sværdet drog,

da røden Hane Bingen flog

og Haldens Mænd som Klippen stod,

da smilte Valhals Helte.I Hildurs Leeg, paa Kampens Dag

vi svigte ei de  Fædre,

men og saa her i festlig Lag

vi Oltids Skik maae hædre,

thi tømme nu hver Haldens Mand

et Bæger for vor Christian

og sjunge høit i vilden Skye

”Hil Dig blant Norges Fjelde!”Hil Dig i Halden, Troskabsbye,

hvor nys en helt mon bygge;

han var i Krigens Storm et Lye,

som gav os Værn og Skygge;

Hans Navn som Dit, var Christian;

som Du han elsked Norges Land,

som ham vi følge Dig i Død,

og raabe: ”Christian leve!!!”.