Christian Frederik tiltrådte stattholderembetet i Paléet i Kristiania 23. mai 1813.

Der holdt han en tale hvor han appellerte til nordmennenes kongetroskap og fedrelandskjærlighet. For egen del ønsket han å ”finde Min Løn i Nationens Kjærlighed og Hengivenhed”. Gjennom reiser, brev og propaganda fikk den nye stattholderen nordmennene i tale, og han lyktes med å påvirke folkestemningen.

Paléet i Christiania, ca. 1890.

Kjøpmann Christian Anker fikk oppført en stor og praktfull bygård i Kristiania. Sønnen Bernt Anker (1746—1805) testamenterte gården til bolig for den kongelige familie. Den ble kjent under navnet Paléet, og lå i området mellom Oslo Børs og Jernbanetorget. (Fotografi fra ca. 1890. Hentet fra Wikipedia commons, original i Oslo Museum.)
.