Ragnar Frisch vokste opp i et hjem preget av politisk interesse og aktivitet. Hans far var aktiv i Venstre og satt bl.a. 26 år i Oslo bystyre. Selv følte Ragnar seg knyttet til Arbeiderbevegelsen og ble fra 1930-tallet en viktig støttespiller for Arbeiderpartiet.

Under krigen satt Ragnar Frisch en tid på Grini sammen med bl.a. Einar Gerhardsen, og i de første etterkrigsårene laget Frisch flere viktige økonomiske utredninger for Arbeiderpartiet. I løpet av 1950-tallet ble han imidlertid mer skeptisk til dette partiet og mente at Gerhardsen med sin politikk hadde sviktet sosialismen.

Tidlig på 1960-tallet ble Frisch aktiv i kampen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet (senere EEC, EF, EU) og satt i arbeidsutvalget for ”Aksjon mot medlemskap i Fellesmarkedet” i 1962. Under neste runde i kampen mot medlemskap fram mot folkeavstemmingen i 1972, var han mye syk og ikke så aktiv, men standpunktet og engasjementet var klart. Dette framgår bl.a. av brevet han våren 1972 skrev til sentrale personer i kampen mot norsk medlemskap.

Kopi av brev med forslag til slagord mot medlemskap i EEC, PA-356 Ragnar Frisch, mappe: ”Diverse brevkopier vedr. E.F”

Kopi av brev med forslag til slagord mot medlemskap i EEC, PA-356 Ragnar Frisch, mappe: ”Diverse brevkopier vedr. E.F”.