Etter å ha kommet med en lengre utredning om bruken fasces eller kvistbuntsymbolet der han bl.a. peker på at symbolet ble merket for fascistpartiet og fasciststaten i Italia, frarår han å beholde fasces på politiets uniform.

Ut fra et heraldisk synspunkt var det uheldig å sette sammen så mange ulike symboler som krone, riksvåpen og fasces. Dessuten var fasces opprinnelig et kosmisk religiøst tegn selv om det etter hvert hadde fått betydning som symbol på dommer og politimyndighet. Og så til slutt viser han igjen til at ”fasces i det siste har vært et særlig stats- og politimerke i Italia” og at fasces ikke er et korrekt tegn for politiet.

Diskusjonen omkring våpen for politietaten fortsatte i flere år mellom Justisdepartementet, Rikspolitisjefen, Utenriksdepartementet og Trætteberg. I 1948 kom Trætteberg med et nytt forslag som han gjentar i ulike sammenheng helt fram til 1973. Trætteberg mente det ville være fornuftig å erstatte riksvåpenet og fasces med en rett oppadgående morgenstjerne slik:

Trættebergs innstilling

Morgenstjernen var det gamle norske vektersymbolet og stjernen ble karakteristisk for vekteruniformen. Slik ville den passe godt for den moderne vekterstanden – politiet.

Imidlertid vant ikke Trættebergs innvendinger og forslag gehør hos politiet. Som vi ser av dagens politiuniform har politiet beholdt både riksvåpen og fasces.

En takk til Majorstua politistasjon som har stilt dagens politimerke til disposisjon.

Kilder: Riksarkivets arkiv serie Ea, stykke 89 jnr, 898/1945
Privatarkiv 613-b Hallvard Trætteberg serie Da, stykke 100, mappe merket ”Div. off emblemer. Politiet 1932-75”.