Ett av P. A. Munchs viktig bidrag til historieforskningen var hans innsats med å finne og skrive av dokumenter i det pavelige arkiv i Vatikanet 1859-1861. Avskriftene fra Roma omfattet blant annet materiale om avgifter til paven som ble samlet inn i Norden.

Johannes Guilaberti var rundt midten av 1300-tallet innsamler av pavens inntekter fra Norden. Den 12. juli 1351 var han i slottskappelet i Kalmar. Her ratifiserte Magnus Eiriksson, konge av Norge og Sverige en låneavtale som dronning Blancha og Guilabarti hadde inngått noen måneder tidligere.

Dronningen hadde fått låne inntektene som paven skulle ha av kirkene i Sverige og Norge. Det var fare for krig, og pengene skulle brukes til våpen, krigsfolk og andre forsvarstiltak.

En regnskapsgjennomgang viste at dronningen hadde fått utbetalt 12 000 mark svensk mynt av de pavlige inntektene fra svenske kirker og prester. Kong Magnus måtte stille alt krongods i Norge, Sverige og Skåne som sikkerhet for dette beløpet.

Avskrift av avtalen finnes i et hefte som P.A. Munch brukte i Vatikanarkivet i 1859. Avtalen ble senere trykt i Diplomatarium Norvegicum, bind VIII.


Forsiden til en av P. A. Munchs håndskrevne avskrifter

Arkivreferanse: Pa 13 Munch, Peter Andreas, pk. 2.