Peter Andreas Munch (1810-1863) var Norges fremste historiker ved midten av 1800-tallet. Hans studier av norsk middelalder er ruvende i omfang, og grunnleggende for framveksten av den moderne, norske kildekritiske historieskrivingen. P. A. Munch gjorde en stor innsats i arbeidet med å lete fram og tilrettelegge kildemateriale for forskning.

Bilde av utstillingen slik den sto i Riksarkivbygningens vestibyle

Bilde av utstillingen slik den sto i Riksarkivbygningens vestibyle
.