Kommunale sjukehus i byane - Egersund, Haugesund og Sandnes

Egersund sykehus stod ferdig sommaren 1880 og vart utvida i 1921. Biletet viser bygningen slik han såg ut etter 1921. Sjukehuset heldt til her på Damsgård like til det vart flytta til nybygget på Lagård i 1975, som avdeling Eigersund sjukehus under Sentralsjukehuset i Rogaland. Foto: S. Larsen. Dalane Folkemuseum.

Skissa over romplanen viser dei fire pasientsalane (1, 2, 3 og 5), operasjonssalen, kjøkkenet og dei to bada (manns- og kvinnerom). Desse fung-erte også som offentleg bad for folk i byen. Teikning: Boka Egersund 1880-1975 (Eigersund kommune 1996).

Etter etableringa i 1889 heldt det første kommunale sykehuset i Haugesund til i to leigerom i den to-etasjes trebygningen til Vårsildavgiftsfondets sykehus.

Det nye Haugesund Sykehus med eigen epidemibygning (til venstre) stod ferdig 1924, men før 1945 var berre ein av etasjane i bruk. Den store, fire-etasjes murbygningen hadde full kjellaretasje og var ikkje ulik Rogaland Sjukehus frå 1927. I dag er begge desse store bygn-ingane omkransa av nybygg. Foto: Postkort 1924, ved Nils Sund, Karmsund Folkemuseum.

Sandnes Sykehus stod ferdig i 1914 og vart bygt om og utvida i 1940-åra. Her ser me sjukehuset slik det såg ut kring 1950. Foto: K. Rostrup (kopi frå boka: Sandnes i bilder (1951)..