På 1890-tallet begynte interessen for å ”integrere” omstreiferne igjen å våkne i deler av det norske samfunnet. Mange kristelige foreninger arbeidet aktivt med presten Jacob Walnum som sentral drivkraft. Med økonomisk bistand fra Stortinget ble ”Foreningen til motarbeidelse av omstreifervæsenet” etablert i 1897. Foreningen skiftet senere navn til Norsk misjon blant hjemløse.

Foreningens viktigste mål var å kristne og gjøre omstreiferne til ”gode” nordmenn. Dette skulle dels gjøres ved at

- barna ble fjernet fra foreldrene. De ble så plassert i barnehjem eller adoptert bort under slagordet ”berger du barnet, berger du slekten”.

- omstreiferne skulle bosette seg fast. De skulle omskoleres til bønder.

Statsarkivet har ikke arkivene fra Lillegården barnehjem, og det er heller ikke kjent om disse er bevart og hvor de i så fall befinner seg..