Lillegården barnehjem i Eidanger startet driften i 1901.

Bygningen var 4 år tidligere kjøpt av Omstreifermisjonen, slik panteregisteret fra Bamble sorenskriveri viser.

 .