Nyttårsaften 1942 ble det arrangert fest på Bandak turisthotell. Lensmannen i bygda hadde fått høre at det ble danset ulovlig på hotellet, og tok seg en tur dit nyttårsnatten for å undersøke saken nærmere. Av rapporten han skrev ser vi at dansen var i full gang da han kom, og at hotelleieren var blant de dansende. Det ble foretatt flere avhør, og saken endte med at eieren, hans kone og datter fikk 200 og 250 kroner hver i bot, mellom 3800 og 4800 kroner omregnet til dagens verdi.

 

Politirapport 2

Notodden politikammer, F, Anmeldelser 99 (1943).