Kart vedheftet oppmålingsforretning 1807 over noen jordstykker utparsellert fra Oddernes prestegård.

Oddernes prestegård 1807

Oddernes prestegård 1807 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0050).

Tegner: Christian Wilhelm Fangen, artilleri-premierløytnant. Datering: 1807. Målestokk: ca. 1:2015. Format: 46x41..