Kart over et udyrket jordstykke under Oddernes prestegård (Bernt Holm), oppmålt 24.03.1797, vedlagt oppmålingsforretning.

Oddernes prestegård 1797

Oddernes prestegård 1797 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0044).

Tegner: Michael Rosing. Datering: 1797. Målestokk: ca. 1:1240. Format: 36x30.



.