Kart over et udyrket jordstykke i Oddernes prestegårds utmark (husmann Hans Olsen), oppmålt 29.11.1796, vedlagt oppmålingsforretning.

Oddernes prestegård 1796

Oddernes prestegård 1796 (Statsarkivet i Kristiansand: SK/0040).

Tegner: Michael Rosing. Datering: 1796. Målestokk: ca. 1:1215. Format: 30x20,5..