Rundskriv fra NS vedrørende oppløsningen av speiderorganisasjonene

Nasjonal Samlings fylkesøkonomikontor i Buskerud og Vestfold, Db II, Diverse økonomisk korrespondanse 3 (1941-1945)

I september 1941 ble det nedlagt forbud mot speiderorganisasjonene. De skulle dermed oppløses, og eiendommer og arkiver skulle beslaglegges. I tillegg skulle uniformseffekter innleveres. Mange holdt likevel møter i det skjulte, og enkelte flyktet til Sverige og fortsatte speideraktiviteten der..