Forside andaktsbok

Norges speiderforbund avd. Kongsberg: Ga, NSF-blad, andre trykksaker og varia 5 (1890-1978)

Speiderforeningene hadde i utgangspunktet en kristen forankring. Også i dag er det kun denne typen speidergrupper som får være medlem av Norges speiderforbund. I 1919 ble det gitt ut en andaktsbok for speidere for å ”fylde et savn inden vor bevægelse”. Denne lille boka inneholder bidrag fra blant annet pastorer, teologistudenter og lærere..