Grunnregler forside

Norges speiderforbund avd. Kongsberg: Ga, NSF-blad, andre trykksaker og varia 5 (1890-1978)

I grunnreglene for Norsk Speidergut-forbund fra 1920 kommer det fram at en speider skal sette sin ære i ”at si sandt. Hans æresord skal være jevngodt med ed, og alle speidere skal ubetinget tro det.” Han skal være hjelpsom og være alles venn, også dyrenes, og dessuten adlyde ordre..