Universitetsbiblioteket og Museum for universitets- og vitenskapshistorie samarbeider om utstillingen ”Reale damer. Realfagenes kvinnelige pionerer” i Galleri Sverdrup. Utstillingen står oppe fra 8. mars til 1. mai 2011. 

Professor Inger Nordal arbeider for tiden på en biografi om Kristine Bonnevie sammen  med Dag O. Hessen og Thore Lie. Biografien skal utgis til 100-årsjubileet for kvinnelige professorer i 2012..