Det var ikke bare fag og studenter som fylte Bonnevies dager. Hun var også politisk aktiv, og satt i bystyret i Oslo for Frisinnede Venstre i flere år. Hun ble første kvinnelige medlem i Det Norske Videnskapsakademi i 1911, og stiftet Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbund i 1920. I tillegg var hun aktiv i Kvindelige Studenters Sangforening.

Hun mottok Kongens fortjenstmedalje i gull i 1920 og St. Olavs orden av første klasse i 1946. Biologibygningen på Blindern er oppkalt etter henne, og bærer navnet Kristine Bonnevies hus..