Kristine Bonnevie begynte å studere medisin i 1892, men gikk siden over til zoologi. Hun vikarierte som konservator ved universitetets zootomiske museum, og ble fast ansatt i stillingen i 1900.

Doktorarbeidet hennes fra 1906, ”Undersøgelser over kimcellerne hos Enteroxenos østergreni”, tok utgangspunkt i kjønnscelledannelse hos en parasittisk snegleart.

Kristine Bonnevie ble tilsatt som ekstraordinær professor i zoologi i 1912 og ble dermed Norges første kvinnelige professor, ett år før norske kvinner fikk full statsborgerlig stemmerett. Før hun ble tilsatt måtte Stortinget gjøre et vedtak om at kvinner kunne ha embetsstillinger.

: Bonnevie i laboratoriet ved den biologiske stasjonen i Drøbak 1918. Fotograf: ukjent. Universitetshistorisk fotobase, Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Bonnevie i laboratoriet ved den biologiske stasjonen i Drøbak 1918. Fotograf: ukjent. Universitetshistorisk fotobase, Museum for universitets- og vitenskapshistorie..