Norges dokumentarv – klenodier fra norsk historie

Her viser vi noen av de mest unike og uerstattelige kildene fra norsk historie som oppbevares i Riksarkivet og statsarkivene. Dokumentene spenner over et tidsrom på rundt 1000 år fra middelalderen til i dag og utgjør vårt bidrag til det nasjonale kulturarvregisteret Norges dokumentarv.

Fragmenter av Frostatingsloven ca. 1260

Fragmenter av Frostatingsloven ca. 1260. Oppbevares i Riksarkivet. Arkivreferanse: NRA, EA-4020 Norrøne membranfragmenter, 1 C II a.

Verden over står kulturarvminner i fare for å bli ødelagt for ettertiden. Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-program. Hensikten med det nasjonale registeret er å:

  • Synliggjøre og profilere dokumenter og arkiver som kulturell arv
  • Synliggjøre rollen og innsatsen til ulike bevaringsinstitusjoner
  • Styrke innsatsen med bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver
  • Styrke samarbeidet på dokumentarvfeltet
  • Stimulere til debatt om verdi, prioriteringer, innsatsområder og virkemidler

Registeret ble etablert i 2012, og det utvides hvert annet år. Pr. desember 2016 er 103 dokumenter og arkiver innført på Norges dokumentarv. 34 av disse er fra Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene). Hele registeret finner du på Kulturrådets hjemmesider.

Du kan besøke den permanente utstillingen Norges dokumentarv – klenodier fra norsk historie i Riksarkivbygningen ved Sognsvann i Oslo. Utstillingen er gratis og holder åpent når lesesalen er åpen.

I menyen til høyre kan du også se alle dokumentene og arkivene fra Arkivverket på Norges dokumentarv.
.