Narvesenkiosken på St. Hanshaugen var en Tyrihanskiosk. 1959, fotograf ukjent. PA-1522 Narvesen. Gamle kiosker fra hele Norge, Ud_ 139

Narvesenkiosken på St. Hanshaugen var en Tyrihanskiosk. 1959, fotograf ukjent. PA-1522 Narvesen. Gamle kiosker fra hele Norge, Ud_ 139


Kioskene ble et vindu mot verden hvor folk kunne få oppdateringer om hva som foregikk både i utlandet og i Norge. Bertrand Narvesen mente at kiosken var et fantastisk kommunikasjonsmiddel fordi den imøtekom et allment behov, nemlig folks behov for avisen. Før radioens tid var kiosken alene om å formidle nyheter. Narvesenkioskenes utseende og vareutvalg har forandret seg med tiden, men fortsatt er de en del av vår kollektive hukommelse som alle i Norge på en eller annen måte har et forhold til.

Kioskdame fra Drammen, fotograf ukjent. PA-1522 Narvesen. Gamle kiosker fra hele Norge, Ud_134

Kioskdame fra Drammen, fotograf ukjent. PA-1522 Narvesen. Gamle kiosker fra hele Norge, Ud_134.