Fridtjof Nansen fikk Nobels fredspris for sin humanitære innsats i 1922.

12. mai 2011 åpner Nobels Fredssenter utstillingen TRANSIT. Utstillingen vil fortelle historier om flyktninger og internt fordrevne i forskjellige deler av verden. TRANSIT handler også om Fridtjof Nansen og hans innsats for å hjelpe krigsfanger, hungersrammede og flyktninger tidlig i forrige århundre.

Utstillingen vil synliggjøre likheter mellom de utfordringene Nansen møtte i sitt humanitære arbeid den gang, og dagens utfordringer i ulike konfliktområder verden over.

Gruppe av barn og voksne, PA 750 Quisling, Vidkun Gk 1_2 glassplate 15, skannet i Riksarkivet. Originalen finnes i arkivet etter Maria Quisling i Nasjonalbiblioteket.

Gruppe av barn og voksne, PA 750 Quisling, Vidkun Gk 1_2 glassplate 15, skannet i Riksarkivet. Originalen finnes i arkivet etter Maria Quisling i Nasjonalbiblioteket..