Fridtjof og Eva Nansen flyttet allerede i 1891 ut fra Kristiania til Lysaker, hvor de fikk oppført en mindre tømmervilla. Men ettersom berømmelsen og barneflokken økte samtidig som økonomien bedret seg, kom ønsket om noe større og mer staselig.

Tomta, som i dag har adresse Fridtjof Nansens vei 17, ble kjøpt i 1897, og i 1902 kunne familien flytte inn. Innvielsen skjedde i form av et maskeradeball med to hundre gjester.

Fridtjof Nansen var selv arkitekt for den nesten slottslignende bygningen sammen med Hjalmar Welhaven, Evas fetter.

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 overtok Universitetet i Oslo eiendommen, og fra 1958 huser den en selvstendig forskningsinstitusjon kalt Fridtjof Nansens institutt. Dette arbeider hovedsakelig med internasjonale energi- og miljøspørsmål og ressursforvaltning. Det faglige tyngdepunktet ligger på samfunnsvitenskapene. Ca. 25 forskere er ansatt ved instituttet.

Fra peisehallen på Polhøgda, 1909. Fridtjof Nansens bolig under folketellingen 1910. Foto Anders Beer Wilse, Norsk Folkemuseum

Peisehallen på Polhøgda, 1909, Foto Anders Beer Wilse, Norsk Folkemuseum.