I 1888 gikk Fridtjof Nansen og hans menn på ski over Grønland. I tillegg til Nansen, besto ekspedisjonen av skipskaptein Otto Sverdrup, premierløytnant i infanteriet Oluf C. Dietrichson, skogsarbeider Kristian Kristiansen Trana, reineier Ole Nilsen Ravna og reingjeter Samuel Johansen Balto.

"I Norge har lapperne først innført skiene..." skrev Nansen i boka “På ski over Grønland” som utkom i 1890. Han anså at det å forflytte seg hurtig på ski over lange avstander var karakteristisk for samene, og ville ha med seg to samer som var gode skiløpere og fjellvante. Valget falt på Ravna og Balto, begge fra Karasjok. Ravna var fjellsame og hadde egen reinflokk, mens Balto var fastboende elvesame, og hadde bakgrunn som skogsarbeider, reingjeter og fisker.  

 

Kart med Nansens rute over Grønland. Fra Fridtjof Nansen, På ski over Grønland, Oslo 1932

Kart med Nansens rute over Grønland. Fra Fridtjof Nansen, På ski over Grønland, Oslo 1932.