Vinteren 1888-1889 måtte ekspedisjonsmedlemmene overvintre hos inuittene vest på Grønland, fordi de ikke rakk siste skip til Danmark. Tiden de tilbrakte hos inuittene brukte Nansen til å studere urfolkets kultur og levemåte. Han lærte blant annet å padle kajakk, kjøre hund, lage mat og kle seg som de gjorde.

Nansen beskrev selv opplevelsen slik i forordet til boken ”Eskimoliv”, som utkom i 1891: "En vinter var vi afsondrede fra verden og indestængte sammen med grønlænderne. Jeg bodde i deres hytter, deltog i deres fangst, og forsøkte saa godt jeg kunde, at leve deres liv og lære deres sprog. Men desværre, en vinter var altfor kort til at faa et grundigt kjendskab til et saa eiendommeligt folk, dets tankeliv og kultur, dertil trænges aars ihærdigt arbeide."

Roald Amundsen gjorde samme erfaringer under sine overvintringer hos inuittene i Gjøahavn, da han seilte Nordvestpassasjen 1903-1906.

Ekspedisjonenes medlemmer i kajakk. Fra Fridtjof Nansen, På ski over Grønland, Oslo 1932

Ekspedisjonenes medlemmer i kajakk. Fra Fridtjof Nansen, På ski over Grønland, Oslo 1932.