I år er det 150 år siden Fridtjof Nansen ble født og 100 år siden Roald Amundsen nådde Sørpolen. Riksarkivet vil gjennom hele 2011 fokusere på forskjellige sider av Nansen og Amundsens liv og virke, blant annet i Månedens dokument.

Mer om jubileumsåret her: www.nansenamundsen.no

Se også: www.polarhistorie.no

Ekspedisjonenes medlemmer i kajakk. Fra Fridtjof Nansen, På ski over Grønland, Oslo 1932

Ekspedisjonenes medlemmer i kajakk. Fra Fridtjof Nansen, På ski over Grønland, Oslo 1932.