Utlipp fra Morgenblader 31.05.1889

Selv om typene i oppslaget ikke er imponerende for en moderne leser, fikk nyheten om hjemkomsten mange spaltemetere i Morgenbladet. Morgenbladet 31.05.1889. Riksarkivets bibliotek.


Da ekspedisjonsmedlemmene kom tilbake til Kristiania 30. mai 1889 ble de tatt i mot som helter. Grønlandsferden hadde vært en suksess, og Fridtjof Nansen ble berømt både i Norge og utlandet.

Deltakerne i Nansens ekspedisjon gikk senere forskjellige veier. Sverdrup var kaptein i den første Fram-ekspedisjonen, og ledet selv den andre. I tillegg til Nansen og Amundsen regnes Sverdrup som en av de tre store i norsk polarhistorie.

Dietrichson fortsatte på en militær karriere, og ga seg som polutforsker.

Kristiansen levde resten av livet på Steinkjer der han blant annet arbeidet som tomteformann på et trelastbruk og stuer på Sørsikaia.

Balto returnerte til Finnmark, og skrev i 1889 en reiseskildring på samisk, ”Med Nansen over Grønlandsisen”. Han emigrerte senere til USA, der han arbeidet som reinvokter og gullgraver.

Ravna dro i 1905 på ny ekspedisjon til Grønland, med polarforskeren Knud Rasmussen fra Danmark..