Avhør av sykepleier Astrid Olsen

Sykepleier Astrid Olsen

Rapport fra politikonstabel 1605

Politikonstabel 1605

Rapport fra politikonstabel 1694

Politikonstabel 1694

Etter nesten en måned i forvaring klarte Max Manus å rømme fra Ullevål sykehus natten til 14. mars 1941. I starten av sykehusoppholdet var han under konstant oppsyn av Statspolitiet, men på grunn av manglende kapasitet ble oppgaven overlatt til Oslopolitiet.

Fluktnatten holdt to politikonstabler vakt i korridoren utenfor rom 219 hvor Manus lå. Inne på rommet var det en sykepleier. Avhørene av disse tre personene kan du lese her.Skisse av rom 219

Rom 219

Skisse av kirurgisk avdeling med fluktrute

Fluktruten

Skisse av vinduet

Vinduet

Politiet skisserte følgende bilde av hendelsesforløpet: Manus hadde slått ned sykepleieren, fått brutt opp vindu og lemmer, kommet seg ut av vindu, firt seg ned 10 meter til bakken og løpt til en ventende bil som hadde ført ham bort. I etterforskningen av rømmingen tegnet politiet flere tegninger over sykehusområdet, blant annet av kirurgisk avdeling, værelset og vinduet.
.