15. februar 1941 ble Max Manus overrasket av Statspolitiet hjemme i sin leielighet i Vidars gate i Oslo. Han prøvde å unnslippe ved å kaste seg ut av vinduet i stuen fra annen etasje.

I møtet med glassruten og dernest asfalten mistet han bevisstheten og han ble et lett bytte for Statspolitiet. Skadene var så store at han umiddelbart ble ført til Ullevål sykehus for behandling og forvaring.

Statspolitiet ransaket leiligheten umiddelbart. I en rapport utarbeidet 17. februar listes alt politiet beslagla opp.

Politirapport side 1

Politirapport side 1

Politirapport side 2

Politirapport side 2

Politirapport side 3

Politirapport side 3


Etter å ha analysert beslaget med påfølgende avhør danner Statspolitiet seg følgende bilde: ”Maximo Manus er omhandlet i rapportene av de fleste avhørte personer. Etter det som foreligger må en gå ut fra at Manus har hatt en betydelig myndighet innen den illegale virksomhet, antagelig som en slags leder eller underleder.” Politiet fant også ut at den illegale virksomheten ble drevet av organisasjonen Frihetskampen. De alvorligste beslagene omhandlet ulovlige NS-merker, illegale aviser og kinostreiken.Statspolitiets rapport om reaksjonene på de falske NS-merkene

Falske NS-merker

Avisen ”Vi vil oss et Land"

Avis

Rapport fra kinostreiken

Rapport fra kinostreiken

Manus og hans menn klistret opp falske NS-merker på dørene til butikker og firmaer tilhørende medlemmer av Nasjonal Samling. Hensikten var åpenbart å advare ”gode nordmenn” mot å handle med disse. Det tok lang tid før NS oppdaget at det ikke var dem selv men Frihetskampen som sto bak.

Statspolitiet beslagla mange illegale skrifter og aviser hjemme hos Manus. Den mest iøynefallende var avisen ”Vi vil oss et Land” med det velkjente slagordet ”Alt for Norge!”.


Max Manus og Frihetskampen oppfordret med plakater folk til ikke å gå på kino og se propagandafilmer. Denne kinostreiken ble helt opplagt en suksess, all den tid vi kan lese at inntektene til kinoene sank til 11% av sitt førkrigsnivå.

Skriftprøver

Skriftprøver

I et senere beslag kom Statspolitiet over en av notisbøkene til Manus. Disse ble brukt som skriftprøver for lettere å kunne avgjøre hvilke dokumenter fra beslaget i Vidars gate som var skrevet av Manus selv..