Det som ble fjernet fra loftene, ble kalt ”skrammel”.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

Loftsrydding i Kristiansand 1939 (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand sivilforsvarskrets, Ga-0001).

Skrammel som skulle kastes, ble kjørt til en opplagsplass på Hestheia ved Kongsgård rett utenfor byen. Det ble kjørt 252 lass.

Tremøbler, tekstiler, papir og annet ble brent på et stort bål som flammet alle de fire dagene..