Oppfliset tauverk var den rene lunta og kunne lett antennes.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

Loftsrydding i Kristiansand 1939 (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand sivilforsvarskrets, Ga-0001).

Hvis det ble kastet ski, staver og annet som barn kunne bruke, skulle det overlates til folkeskolene til utdeling blant ubemidlede skolebarn..