Avisene skriver disse dagene at ”papir” var blant det som dominerte på lassene til avfallsplassen.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

Loftsrydding i Kristiansand 1939 (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand sivilforsvarskrets, Ga-0001).

Det ble kastet mengder av bøker, aviser og andre trykksaker. Noe av det som her står og venter på bortkjøring, kan ha vært gamle, sjeldne publikasjoner.

Avisene melder om blant annet salmebok fra 1837 og 1845. En bok som det ble slagsmål etter, var "Den unge hustru. Hemmeligheten ved et lykkelig ekteskap"..