Her er noen av de sentrale mennene i ryddeaksjonen.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

Loftsrydding i Kristiansand 1939 (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand sivilforsvarskrets, Ga-0001).

Vi vet dessverre ikke nøyaktig hvem alle mennene på disse bildene er.

Politifullmektig Anders Eckhoff var sekretær for det sivile luftvernet i Kristiansand.

Ingeniør Haslerud ved Stadsingeniørkontoret, som var brannsjef, var medlem av luftvernnemnda.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

Loftsrydding i Kristiansand 1939 (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand sivilforsvarskrets, Ga-0001).

Politikonstablene Lund og Front deltok som kontrollører på vegne av luftvernkontoret.

Skraphandler Nils A. Rønning hadde ansvar for å plukke ut metall på dynga.

Trolig er noen av dem på bildene.

Hvem vet - kanskje loftsryddingen forhindret noen branner da det smalt i byen fire måneder seinere..