Man benyttet også anledningen til å kvitte seg med ødelagte sykler.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

Loftsrydding i Kristiansand 1939 (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand sivilforsvarskrets, Ga-0001).

Ubrukelig jernskrammel kunne man i stedet selge til skraphandlere.

Alt jernskrammel som likevel havnet på Hestheia, fikk skraphandlerfirmaet Carl Hansens Eft. - Nils A. Rønning - kjøpe for 700 kr.

Blant annet havnet det mange jernsenger på dynga..