Også store maskiner og apparater, som kanskje ikke har vært på loftet, ble fjernet.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

Loftsrydding i Kristiansand 1939 (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand sivilforsvarskrets, Ga-0001).

Muligens ble dette kjørt bort fra byen fordi det kunne inneholde gass..