Mange gamle barnevogner havnet på dynga.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

Loftsrydding i Kristiansand 1939 (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand sivilforsvarskrets, Ga-0001).

Best å sjekke at ikke babyen fulgte med. Det ble kastet mange barnevogner fra før og etter 1900.

Gamle kister kom stadig for dagen. Om denne kisten inneholder dagbøker, brev, fotografier eller andre uerstattelige kilder, får vi aldri vite.

Som vi ser av armbindet til den ene mannen, tilhørte han det sivile luftvernet..