Det som folk ville beholde selv, måtte plasseres i kjelleren.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

Loftsrydding i Kristiansand 1939 (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand sivilforsvarskrets, Ga-0001).

Dette ser ut til å være utendørs. Kanskje er det et eksempel på at et uerstattelig arkiv ble lagt til bortkjøring og brenning.

I avisannonser i forveien varslet Statsarkivet i Kristiansand om at gamle protokoller, regnskapsbøker, dokumenter, almanakker og annet som kunne ha historisk verdi, ikke måtte kastes før det var gitt melding.

Likevel oppdaget man på dynga en forhandlings-protokoll for en av fagforeningene i byen. Den ble berget fra bålet..