Nettutstillinga vart laga til 100-årsjubileet for den første av ulykkene som råka Lodalen, i 2005. Etter at Arkivverket fekk nye nettsider, er nettutstillinga publisert på nytt. Innhald og oppsett er uendra.

Teksten er skrive av journalisten Bjørn Davidsen, flittig lesesalsgjest og arkivbrukar ved Statsarkivet i Bergen.
Bente Kopperdal Hervik, tidlegare tilsett ved Statsarkivet i Bergen, har omsett teksten til nynorsk..