Naar mand haffuer Vndt eller Flod i halsen da schal mand opgraffue Rossen thres Rod i Marchen paa den sønder side buschen, lige saa aff eneber Rod, schiere den Rod i Smaae Rene sspone, och Syde den Vnder log i Vin, nogit lenge, och thage siden den Win, det Varmeste i Munden mand Kand, och holde det nogit i munden det drager Al Vhumsch aff halsen och munden, probierit

Helkand hals

Råd mot vond hals

Fritt oversatt til norsk:

Når man har vondt eller har krim i halsen

da skal man grave opp rot av rosentre på sørsida av busken og likeså einerrot. Skjær røttene i små rene spon og kok den under lokk i vin en god stund. Ta siden vinen så varm som mulig i munnen og hold den i munnen en stund. Dette drar all uhumskhet ut av munnen og halsen. Det er prøvd..