Sympatidemonstrasjon for arrestert lærer i Vennesla

Sympati for arrestert lærer

Brev 11. august 1942 fra kretslederen for Norsk Lærersamband, Kristiansand, angående støtte til arrestert lærer, s. 1. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)

Sympati for arrestert lærer

Brev 11. august 1942 fra kretslederen for Norsk Lærersamband, Kristiansand, angående støtte til arrestert lærer, s. 2. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)

Blant mange lærere var det stor sympati og bekymring for de arresterte kollegaene. Utfordringen var å vise støtte uten å risikere for mye.

Her er et eksempel på at noen lærere i Vennesla hjalp til på en gård som var eid av en arrestert lærer, og at dette skapte stor irritasjon hos kretslederen i Norsk Lærersamband..