Rapport om skoleforholdene i Kristiansand krets av NL 1942

Rapport om skolene i Kristiansand 1942

Rapport om skoleforholdene i Kristiansand krets av Norges Lærersamband 3. juni 1942, s. 1. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)

Rapport om skolene i Kristiansand 1942

Rapport om skoleforholdene i Kristiansand krets av Norges Lærersamband 3. juni 1942, s. 2. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)

Våren 1942 ble det avbrekk i undervisningen i skolene på grunn av lærerkonflikten. De fleste lærerne hadde satt seg imot nazimyndighetenes krav. Noen lærere var arrestert. Norges Lærersamband strevde med å få lærere til å bli medlemmer.

I juni skrev lederen for Kristiansand krets av Norges Lærersamband en rapport om skoleforholdene..