Motvilje mot verv i lærersambandet

Brev 13. juni 1942 fra kretslederen i Norges Lærersamband, Kristiansand, om motvilje mot verv. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 5.)

Mange lærere hadde tydeligvis sterk motvilje mot å påta seg vervet som lagleder i Norges Lærersamband. I arkivene ligger det brev fra mange lærere som hadde blitt spurt, men som kom med forskjellige slags helsemessige begrunnelser for at de ikke kunne utføre noe verv.

Dette skapte etter hvert stor irritasjon hos kretslederne. Her ser vi at kretslederen i Kristiansand går inn for å pålegge lærere å være lagledere..