Frigitte Lyngdal-lærere 1942

Frigitte Lyngdal-lærere 1942. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 3.)

Frigitte Lyngdal-lærere 1942

Frigitte Lyngdal-lærere 1942. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 3.)

Gjennom andre halvår 1942 ble lærerne sluppet fri. Skolestyrene sendte beskjed til skoledirektøren i vedkommende fylke etter hvert som de enkelte lærerne kom tilbake.

I Lyngdal var tre lærere arrestert. Disse to dokumentene viser når de tre kom hjem..