Arresterte lærere i Vest-Agder 1942

Arresterte lærere i Vest-Agder 1942. (Statsarkivet i Kristiansand, Agder skoledirektør, III D, 3.)

Den 20. mars 1942 ble 1100 lærere arrestert rundt om i Norge. Den gang hadde landet 14 000 lærere. Her er en oversikt over arresterte lærere i Vest-Agder.

Det var det norske politiet som fikk ordre om å foreta arrestasjonene, og fangene ble overlatt til det tyske sikkerhetspolitiet. Mange av fangene havnet først på Grini.

I april ble 500 av fangene sendt videre til Kirkenes. I mai ble 147 lærere sendt til Varanger. Fangene ble utsatt for hard behandling og tvangsarbeid, og mange ble syke..