Selskabet for Oslo Byes Vel het opprinnelig Selskabet for Christiania Byes Vel. Selskapet er en medlemsforening, som ble stiftet i 29. mai 1811. Foreningen er stadig oppegående og har nettopp kunnet feire sitt 200-års jubileum.

Forsiden av jubileumsprogrammet viser det gjenreiste Militærhospitalet, hvor Oslo Byes Vel har sine kontorer.

Forsiden av jubileumsprogrammet viser det gjenreiste Militærhospitalet, hvor Oslo Byes Vel har sine kontorer..